logo
در باره وزارت انرژی و آب

اولین دستگاه برق آبی در زمان امیر حبیب‌الله خان در جبل السراج ایجاد شد;، هدف از ایجاد این دستگاه، انتقال برق به کابل بود که در نخست، ارگ شاهی و شماری از خانواده‌های ماموران عالی‌رتبه ونزدیکان دربار، از نور برق آن استفاده می کردند. از همان آغاز، تا زمان سلطنت محمد ظاهر‌شاه، موضوع برق توسط شرکت برقی، که در آن زمان ایجاد شده بود به پیش برده می‌شد. با آغاز فعالیت دستگاه‌های برق چک‌وردک، ماهی‌پر و نغلو، تولید برق در کشور افزایش یافت و در همین زمان شبکه‌های تمدید خط برق از مرگزهای یاد شده، بیشتر شد و فعالیت شبکه‌های توزیع برق در داخل شهرکابل وسعت یافت. اما مساله آب کشور؛ درگذشته مسایل آبی کشور توسط وزارت زراعت وآبیاری مدیریت می گردید. که بیشتر مسایل زراعتی را تشکیل می داد. از این‌جهت تا آن زمان درمورد آبهای کشور، تنظیم واستفاده آن در بخش زراعت وصنعت، تحقیقات صورت نگرفت. تا اینکه در دهه چهل میلادی، قرارداد انکشاف وادی هلمند وارغنداب برای استفاده از آب دریاهای یاد شده، با کشور آمریکا به امضا رسید. از این پس متخصصان امریکایی عملا درساحه کارهای ساختمانی بندهای آب‌گردان کجکی روی دریای هلمند و دهله روی دریای ارغنداب تا زمان بهره برداری آن اشتراک داشتند. و پس از این، استیشن‌های هایدرولوژیکی (آب سنجی) را که روی دریا‌های یاده شده نصب گریده بود، رسمآ به دولت افغانستان (وزارت زراعت) تسلیم کردند. در این زمان انجنیر میرمحمد اکبر'رضا' معین وزارت زراعت که در مورد هایدرولوژی ومفیدیت استیشن‌های یاده شده و آبهای جاری کشورآگاهی داشت، مدیریت جدیدی را بنام مدیریت هایدرولوژی  بیشتر ...